Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej przygotowuje opis przedmiotu zamówienia dotyczącego wykonaniamapy cyfrowej filmowego dziedzictwa kulturowego(FDK) w ramach projektu“GreenFilmTourism” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2014 – 2020. W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych Oferentów do udziału w pracach nad przygotowaniem specyfikacji wykonania w/w mapy cyfrowej określającej parametry merytoryczne i techniczne wykonania zamówienia.

 

Załączniki:

- zaproszenie