Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowanych oferentów do złożenia oferty na wykonanie usługi dotyczącej kompleksowego opracowania quizów z zakresu filmowego dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko- słowackiego. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu “GreenFilmTourism” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2014 – 2020.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

W załączeniu:

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz oferty – wzór