Spr. 07/2021

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowanych oferentów do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi eksperckiej w zakresie opracowania programu szkolenia wraz z przeprowadzeniem szkolenia w temacie Międzynarodowych perspektyw rozwoju technologii w rolnictwie.

Zamówienie na usługę ekspercką jest realizowane dla potrzeb projektu pn. Transfarm 4.0 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa.

Termin składania ofert do 19 marca 2021r.

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Załączniki:

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Formularz oferty