Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowane osoby do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi eksperckiej w zakresie przeprowadzenia warsztatów metodą „design thinking" na temat projektowania innowacyjnych instrumentów finansowych w ramach projektu SmartFi, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020.


Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz oferty

Zawiadomienie o wyborze