Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Organizację konferencji w ramach projektu ERASME (Energy audits in SME) współfinansowanego ze środków Programu Inteligentna Energia dla Europy.

Zaproszenie

Wzór oferty

Informacja o cenach

Zawiadomienie o wyborze