Spr. 30/2020


Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza zaineresowanych Oferentów do złożenia oferty na Kompleksowe opracowanie oraz wydruk dwóch Questów rowerowych – polskiego i czeskiego metodą warsztatową wraz z dodaniem powstałych Questów do ogólnopolskiej aplikacji w ramach realizacji projektu pn. „Questing jako innowacja w rozwoju turystyki przyrodniczo-kulturowej” współfinasowanego ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.


Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do złożenia ofert

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie oferenta

Wyjaśnienia:

[19.10.2020] - pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.