Spr. 28/2020

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowanych tłumaczy do złożenia oferty na wykonanie usługi tłumaczenia z j. polskiego na język czeski dokumentów projektowych oraz tłumaczenia konsekutywnego dla potrzeb mikroprojektu pn. „Questing jako innowacja w rozwoju turystyki przyrodniczo- kulturowej”.

Zamówienie jest współfinasowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska- Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Termin składnia ofert do 15 października 2020r.

Szczegóły zamówienia w załączonym zaproszeniu do złożenia oferty.

Zaproszenie.

 

Wyjaśnienie.

 

Zawiadomienia o wyborze oferty.