Sprawa nr 21/2020

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej, zaprasza zainteresowanych oferentów do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na usługę ekspercką w zakresie konsultacji, opiniowania i doradztwa w zakresie projektów programistycznych stworzonych podczas wydarzenia pn. „Industrial Hackathon”.

 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej, zaprasza zainteresowanych oferentów do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na usługę ekspercką w zakresie konsultacji, opiniowania i doradztwa w zakresie projektów programistycznych stworzonych podczas wydarzenia pn. „Industrial Hackathon”.

Zamówienie na usługę ekspercką jest realizowane dla potrzeb projektu pn. InduCCI –Przemysły kreatywne i przemysły kultury w tradycyjnych regionach przemysłowych jako motory transformacji gospodarczej i społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Central Europe

W załączeniu treść ogłoszenia o zamówieniu.

Termin złożenia oferty 05.09.2020 do godz.16.00.

Zaproszenie

Wzór formularza oferty: POBIERZ

Zawiadomienie o wydłużeniu terminu składanie ofert

Zawiadomienie o wyborze ekspertów