Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowanych dostawców do złożenia oferty cenowej na dostawę dwóch notebooków dla potrzeb projektu pn. InduCCI
Termin składania ofert do 18 grudnia 2019r.

Zaproszenie

Zawiadomienie o wyborze oferty