Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę materiałów do budowy dronów
Zamówienie jest realizowane na potrzeby szkoleń w zakresie modelowania przestrzennego, organizowanych w ramach projektu pn. „FabLabNet" współfinansowanego z Programu INTERREG Central Europe.

Zaproszenie

Formularz oferty - załącznik nr 1

Zawiadomienie o unieważnieniu