Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku– Białej, zaprasza do złożenia oferty na usługę cateringową w związku z organizowanym Festiwalem Lokalnego Rzemiosła. Wydarzenie jest związane z realizacją projektu pn. „Życie tradycją komponowane” współfinansowanego z Unii Europejskiej z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

Zaproszenie

Zawiadomienie o wyborze oferty