Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku - Białej zaprasza zainteresowanych Oferentów do składania oferty cenowej na dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek.

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik - Pakiet nr 1

Załącznik - Pakiet nr 2

Załącznik - Pakiet nr 2 wydajność

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

Zawiadomienie o wyborze ofert