Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku– Białej, zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi transportowej w związku z organizowaną wizytą studyjną w ramach projektu pn. „Życie tradycją komponowane” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

Zaproszenie do złożenia oferty

Aktualizacja zaproszenia

Program wizyty studyjnej

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert