Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku– Białej, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie strony internetowej projektu pn. „Życie tradycją komponowane” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

Zaproszenie

Załącznik nr 1

Wyjaśnienia do zapytania

Zawiadomienie o wyborze oferty