Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku- Białej, zaprasza do współpracy Trenerów oraz Doradców  posiadających doświadczenie szkoleniowe oraz doradcze  w zakresie Prawa Zamówień Publicznych.

Zaproszenie

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik Wzór CV

Unieważnienie