Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie robót remontowych pomieszczeń zaplecza kuchennego restauracji hotelowej w BIT.

Zaproszenie

Załącznik nr 1 – Przedmiar robót

Załącznik nr 2  Rysunek

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.