Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania  ofert na ubezpieczenie mienia na rok 2017.

Zaproszenie do złożenia oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty