Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia oferty na wykonie analiz opłacalności dla innowacyjnych pomysłów.

 

Wyjaśnienie do zaproszenia

Zaproszenie po uzupełnieniu 

 

Dokument

Wzór formularza oferty

Wzór CV

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania