Agencja Rozwoju Regionalnego S.A .w Bielsku-Białej zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego ARR SA za rok 2016.

Zaproszenie do złożenia oferty

Kwestionariusz informacyjny

Przedłużenie terminu