Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie posiłków dla uczestników wizyty studyjnej w Polsce.

Zaproszenie do złożenia oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty