Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi transportowej dla potrzeb przewozu uczestników wizyty studyjnej.

Zaproszenie do złożenia oferty

Wzór form oferty