Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych przy budynku Beskidzkiego Inkubatora Technologicznego w Bielsku –Białej.

Zaproszenie do złożenia oferty