Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót remontowych.

Zaproszenie

Załącznik nr 1 do zaproszenia

Zawiadomienie o wyniku postępowania