Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie robót remontowych przy ul. Cieszyńskiej 365 w Bielsku-Białej.

Zaproszenie do złożenia oferty