Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej ogłasza zapytanie ofertowe na odnowienie, konserwację napisów świetlnych na budynku Beskidzkiego Inkubatora Technologicznego w Bielsku-Białej.

Zaproszenie do złożenia oferty

Wyjaśnienie sprawy

Wyjaśnienie 2

Zawiadomienie o wyniku

Zawiadomienie o powtórnym wyborze najkorzystniejszej oferty