Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  zaprasza do współpracy Trenerów zainteresowanych świadczeniem usług szkoleniowych w zakresie prawa zamówień publicznych.

Zaproszenie

Wzór oferty

Wzór CV