Świadczenie doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstwa, współfinansowanej przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1- standard usługi

Załącznik nr 2 – formularz oferty

Kalkulacja wyliczenia ceny – załącznik do oferty

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10


Wyjaśnienia do specyfikacji


 

19-12-2014

Unieważnienie przetargu