Tłumaczenie z języka francuskiego na język polski oraz wypożyczenie zestawów do tłumaczenia symultanicznego dla potrzeb organizowanej konferencji pn. „TechnoBIT Venture – wiedza i kapitał dla innowacji. Doświadczenia i perspektywy".

 Zaproszenie

Formularz

Program konferencji


Zawiadomienie o wyborze oferty