Wybór eksperta uczestniczącego jako prelegent w konferencji pn.Techno BIT Venture -wiedza i kapitał dla innowacji. Doświadczenia i perspektywy"

Zaproszenie

Oświadczenie

Formularz oferty


Zawiadomienie o wyborze oferty