Opracowanie i druk materiałów konferencyjnych dla uczestników konferencji organizowanej w ramach projektu "Techno BIT Venture-wiedza i kapitał dla inwestycji"

Zaproszenie

Formularz oferty


Zawiadomienie o wyborze oferty