Ogłoszenia

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku– Białej, zaprasza do złożenia oferty na usługę cateringową w związku z organizowanym Festiwalem Lokalnego Rzemiosła. Wydarzenie jest związane z realizacją projektu pn. „Życie tradycją komponowane” współfinansowanego z Unii Europejskiej z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku - Białej zaprasza zainteresowanych Oferentów do składania oferty cenowej na dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku– Białej, zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi hotelowej w związku z organizowaną wizytą studyjną w ramach projektu pn. „Życie tradycją komponowane” współfinansowanego z Unii Europejskiej z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku– Białej, zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi transportowej w związku z organizowaną wizytą studyjną w ramach projektu pn. „Życie tradycją komponowane” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej ogłasza nabór na stanowisko informatyka, szczegóły w treści ogłoszenia.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej ogłasza zapytanie ofertowe na pomalowanie części elewacji budynku Beskidzkiego Inkubatora Technologicznego w Bielsku-Białej ul. 1 Dywizji Pancernej 45.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi tłumaczenia dokumentów dla potrzeb projektu MAMBA - Maximised Mobility and Accessibility of Services in Regions Affected by Demographic Change współfinansowanego z programu Unii Europejskiej Interreg Baltic Sea Region.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie prac polegających na umyciu szklanej elewacji budynku Beskidzkiego Inkubatora Technologicznego w Bielsku-Białej.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku– Białej, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie opracowania graficznego wraz wydrukiem oraz montażem plakatów wielkoformatowych na ekranach bilbordu dla potrzeb projektu pn. „Życie tradycją komponowane” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza do współpracy Ekspertów w zakresie uregulowań prawnych i innowacyjnych transportu pasażerskiego.