Ogłoszenia

Dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia do FABLABU w Bielsku-Białej.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.FabLabNet” współfinansowanego z Programu INTERREG Central Europe.

II Przetarg – sprzedaż udziałów.

Przetarg - sprzedaż udziałów.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór kandydatów na stanowisko informatyka.

Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi dezynsekcji.

Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi kontrolingu.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku- Białej informuje o prowadzonej rekrutacji na stanowisko Konserwatora.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania  ofert na ubezpieczenie mienia na rok 2017.

Agencja Rozwoju Regionalnego SA zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi odśnieżania.