Ogłoszenia

Przetarg - sprzedaż udziałów.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór kandydatów na stanowisko informatyka.

Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi dezynsekcji.

Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi kontrolingu.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku- Białej informuje o prowadzonej rekrutacji na stanowisko Konserwatora.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania  ofert na ubezpieczenie mienia na rok 2017.

Agencja Rozwoju Regionalnego SA zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi odśnieżania.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia oferty na wykonie analiz opłacalności dla innowacyjnych pomysłów.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A .w Bielsku-Białej zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego ARR SA za rok 2016.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie posiłków dla uczestników wizyty studyjnej w Polsce.