Celem projektu jest stworzenie przestrzeni i możliwości do nawiązania współpracy oraz integracji młodych ludzi z pogranicza polsko-czeskiego, w zakresie twórczego i kreatywnego wykorzystywania technologii cyfrowych. Dzieci biorące udział w projekcie wejdą w świat technologii wykraczający poza ich dotychczasowe doświadczenia, będą miały stworzoną przestrzeń do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie nowych technologii, dzielenia się posiadanymi umiejętnościami, wzajemnego poznawania się, a także nawiążą wzajemne relacje za pomocą sieci internetowych z rówieśnikami polskimi i czeskimi, co pomimo obecnej sytuacji pandemicznej, sprzyjać będzie integracji.

 

Miniaturka270logo-pl

Dobrze wykorzystywana przez dziecko przestrzeń internetu może być dla niego szansą rozwoju edukacyjnego, społecznego czy w przyszłości - zawodowego, zaś codzienne używanie kreatywnych aplikacji, programów, informatycznych rozwiązań przyczyniać się może do zwiększania jego kompetencji cyfrowych, osiągania lepszych wyników w nauce, nawiązywania nowych znajomości czy kreatywnego spędzania czasu wolnego.

Sprawność posługiwania się komputerem i smartfonem, już u dzieci jest dość wysoka. To idealny pretekst by wykorzystać ją, nie do bezproduktywnego zabijania czasu, a do rozwijania dziecięcych umiejętności oraz odkrywania i doskonalenia zainteresowań w tym ważnym okresie ich rozwoju intelektualnego. Nowe technologie mogą efektywnie dostarczać wiedzę, zaspokajać naturalną ciekawość świata i uczyć kreatywności.

Młodzi ludzie uczestniczący w projekcie będą mogli, korzystając z możliwości jakie dają technologie cyfrowe, w pełni wykorzystywać swój potencjał, nawiążą kontakty i przyjaźnie transgraniczne i zdobędą nowe umiejętności. Dzięki internetowi będą mogli poznawać nowe miejsca i kulturę swoich sąsiadów. Działania projektowe będą prowadzić do zacieśniania więzi pomiędzy rówieśnikami pogranicza polsko-czeskiego.

Partnerstwo:

 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej (PL)

 

Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek- Místek, příspěvková organizace (CZ)

 

 cz-pl

Mikroprojekt „Młodzi Kreatywni Cyfrowo“ jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy