Celem mikroprojektu jest poszerzenie oferty edukacyjnej obszaru pogranicza o kurs oferujący nabycie kompetencji technologicznych potrzebnych na rynku pracy pogranicza za pomocą programu szkoleniowego oraz moderowanie współpracy pomiędzy szkołami. W ramach projektu stworzony zostanie program szkoleniowy oraz przeprowadzony zostanie cykl warsztatów, który stanowić będzie uzupełnienie oferty edukacyjnej realizowanej w szkołach na pograniczu polsko-słowackim.

Szkoły kształcące w zakresie specjalistycznym i zawodowym na obszarze pogranicza nie posiadają w swoim portfolio zajęć o tematyce podobnej do tej, która będzie realizowana w projekcie, natomiast na rynku pracy jest zapotrzebowanie na kompetencje oparte o używanie nowoczesnych technologii. Dzięki realizacji projektu jakość edukacji na obszarze pogranicza zostanie znacznie poprawiona przede wszystkim z uwagi na jej dostosowanie do trendów na rynku pracy, a także globalnych trendów związanych z cyfryzacją życia. Wprowadzony zostanie praktyczny aspekt zdobywania wiedzy i umiejętności, który stanowi niewątpliwą wartość dodaną do zajęć teoretycznych odbywających się na co dzień w szkołach.

Projekt jest także odpowiedzią na potrzeby edukacji związane z szybkim tempem zmian technologicznych oraz niedostosowaniem metod dydaktycznych do aktualnych wymagań rynku pracy. Poprzez prezentacje, warsztaty praktyczne oraz wspólne wydarzenia integracyjne dzieci i młodzież obszaru pogranicza będą miały dostęp do zajęć pozalekcyjnych, dzięki którym w ciekawy i nowatorski sposób zdobędą umiejętności technologiczne, co wpłynie na podniesienie ich kwalifikacji dostarczenie pracodawcom wykwalifikowanej kadry.
Uczestnicy cyklu warsztatów otrzymają certyfikaty potwierdzające zdobyte kompetencje
i umiejętności, co zwiększy ich szanse na lokalnym rynku pracy.

Partnerzy mikroprojektu:

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Partner Wiodący

Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n. o.

Okres realizacji: 01. 06. 2021 – 28. 02. 2022

Wartość projektu: 30.769, 68 EUR

Mikroprojekt wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

pl fundusz 30 minerb-logo-color