Transnarodowy system współpracy mający na celu przybliżenie rynkowi możliwości innowacyjnych zastosowań rolnictwa precyzyjnego i ukierunkowanie regionalnych specjalizacji w Europie Środkowej.

Projekt Transfarm 4.0 ma na celu zwiększenie bezpośredniego oddziaływania rolnictwa precyzyjnego na gospodarstwa rolne oraz zwiększenie konkurencyjności europejskich łańcuchów dostaw zaawansowanych technologii produkcyjnych.

Transfarm 4.0 poszukuje nowych rozwiązań, ukierunkowanych na popyt w zakresie rolnictwa precyzyjnego, by zaspokoić potrzeby gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych. W ramach projektu, firmy, klastry, instytuty badawcze oraz rolnicy będą współpracować, w celu wprowadzenia na rynek nowych rozwiązań technologicznych.

Transfarm 4.0 prowadzi szereg działań mających na celu stałe wspieranie rolnictwa precyzyjnego na rynku europejskim tj.:

 • Regionalny plan działania mający na celu przekształcenie specjalizacji przemysłowej w rolnictwie precyzyjnym w siłę napędową strategii inteligentnej specjalizacji
 • Transnarodowe seminaria oraz tematyczne grupy dyskusyjne z udziałem specjalistów ds. innowacji i managerów
 • Uaktualnienie bazy danych zaawansowanej produkcji rolnej i innowacyjnych usług zarządzania
 • Testy technologiczne w międzynarodowym środowisku współpracy w celu zbliżenia rolnictwa precyzyjnego do rynku.

 

Program: Interreg Central Europe

Termin realizacji: 01.04.2019 - 31.03.2022

Realizatorzy projektu Transfarm 4.0 to 10 partnerów z 5 krajów Europy Środkowej, którzy łączą swoje siły w celu wzmocnienia rolnictwa precyzyjnego w Europie.

Włochy

 • CREA - Council for Agricultural Research and Economics
 • FEDERUNACOMA – Italian Agicultural Machinery Manufacturers Federation
 • Technology transfer and innovation

Austria

 • HBLFA Francisco Josephinum
 • Linz Center of Mechatronics GmbH

Słowenia

 • University of Maribor
 • SMT SMT Electronics and Robotics Ltd (legally representing as lead partner the AE-ROBO-NET, Agricultural and Environment Robotic Networking)

Węgry

 • Szent István University
 • Agro ICT Cluster (agroIT Non-profit Ltd.).

Polska

 • Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej

 

Strona www projektu: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Transfarm4.0.html

 

Transfarm4-0 RGB