Celem projektu 4STEPS realizowanego w ramach konsorcjum na terenie Europy Centralnej jest wsparcie sektora przedsiębiorstw w zakresie identyfikowania wdrażania rozwiązań technologicznych, produktowych lub procesowych związanych z zagadnieniem cyfryzacji znanym pod nazwą Industry 4.0 (Przemysł 4.0).

 

Obecna rewolucja techniczna nakreśliła nowe kierunki rozwoju i jest określana jako „rewolucja przemysłu cyfrowego” co niesie za sobą zwiększoną elastyczność w produkcji, możliwość masowej personalizacji, znaczne poprawienie szybkości wytwarzania, lepszą kontrolę jakość i zwiększona wydajność. Wdrażanie rozwiązań cyfrowych jest realizacją strategii RIS3. Przedsiębiorstwa sektora MŚP w regionach docelowych są opóźnione we wdrażaniu innowacyjnych narzędzi i rozwiązań proponowanych przez Przemysł 4.0. Nowe możliwości i rozwiązania zapewni międzynarodowa współpraca partnerów konsorcjum projektowego. Głównym celem projektu będzie wdrażanie sprawdzonych rozwiązań w sektorach przemysłowych określonych przez każdy region i wspieranie realizacji założeń regionalnych RIS3. Nowatorskimi elementami 4STPES będzie zastosowana metodologia oparta na zaangażowaniu wszystkich podmiotów tzw. „quadruple hellix”. Głównym grupą docelową będą przedsiębiorstwa sektora MŚP, które będą zapraszane do współpracy przez FabLaby (Digital Innovation Hubs DIH). W procesie uczestniczyć będą także odpowiednie zainteresowane organizacje sektora B + R, samorząd, oraz społeczności lokalne. 4STEPS doprowadzi do poprawy poziomu innowacyjnych metod produkcyjnych oraz zastosowanie I4.0 Dzięki opracowaniu katalogu głównych oferowanych usług FabLaby-DIH, będą oferowały przeprowadzenie audytu w zakresie oszacowania Indeksu Dojrzałości Technologicznej, opracują transnarodowy plan działania. Na tej bazie istniejące Fablaby rozszerzą swoją ofertę i przekształcą się w Cyfrowe Centra Innowacji tzw. Digital Innovation Hubs. FabLab Bielsko-Biała specjalizujący się w Technologiach 3D: modelowanie przestrzenny, druk 3D, szybkie prototypowanie, rozszerzy działalność o ofertę digitalizacji procesów i edukację w zakresie cyfryzacji i programowania robotów i linii. W ramach organizowanych warsztatów wdrażane będą programy podnoszenia kompetencji cyfrowych kadry przedsiębiorstw oraz zwykłych obywateli zainteresowanych lepszym zrozumieniem zmieniających się technologii nas otaczających.

 

Program: Interreg Central Europe
Termin realizacji: 04. 2019 – 03. 2022

 

Partnerzy projektu:

CNA Emilia Romagna (Włochy)

RE:LAB s.r.l (Włochy)

ARRSA (Polska)

FH Vorarlberg University of Applied Science (Austria)

DEX Unnovation Centre (Czechy)

Pannon Business Network Association (Węgry)

Gospodarska zbornica Slovenije (Słowenia)

Virtual Dimension Center (Niemcy)

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat projektu lub włączyć się w działania projektowe, zapraszamy do kontaktu:

Patrycja Węgrzyn, specjalista ds. projektów międzynarodowych

Mail: , tel.: +48338169162

Strona www projektu: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/4STEPS.html

4step