Projekt jest odpowiedzią na postępujący zanik dbania o dziedzictwo kulturowe i tradycje folklorystyczne, które wpisane w naszą tradycję mają wpływ na popularność regionu jako destynacji turystycznej.

Dużej części odbiorców regionalizm kojarzy się z czymś dawnym, przestarzałym, dlatego tak bardzo uciekają do nowoczesności.

Folklor Beskidzki-PL-CMYK KOLOR

Głównym celem projektu jest zwiększenie zainteresowania społeczności lokalnej oraz turystów kulturą i historią pogranicza, tradycjami i obyczajami ludowymi po obu stronach granicy, aktywizacja społeczności wokół ochrony dziedzictwa kulturowego oraz integracja różnych środowisk działających w obrębie kultury ludowej pogranicza.

Projekt będzie realizowany poprzez propagowanie przedsięwzięć kulturalnych (warsztaty rękodzieła artystycznego), integrację ludowych środowisk twórczych (wydarzenie "Z tradycją przy biesiadnym stole"), organizację i promocję (kalendarium) lokalnych wydarzeń folklorystycznych (jarmarki, dożynki) oraz poznawanie zwyczajów i obrzędów (publikacja dot. zwyczajów i obrzędów pogranicza).

Strona projektu: www.folklorbeskidzki.pl

Partnerstwo:

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej (PL)

Sdružení obcí povodí Stonávky (CZ)

 

3 loga

 

Mikroprojekt „Folklor beskidzki – tradycje i zwyczaje "jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy