InduCCI-RGB

InduCCI – Przemysły kreatywne i przemysły kultury w tradycyjnych regionach przemysłowych jako motory transformacji gospodarczej i społecznej

Cyfryzacja, gospodarka o obiegu zamkniętym, odnawialne źródła energii, sztuczna inteligencja: przemysł przeżywa obecnie kolejny cykl transformacji. W niedalekiej przyszłości branże będą działać i wyglądać inaczej - z głębokim wpływem nie tylko na tryby produkcji, ale także na środowisko pracy i społeczeństwo.

 

Aby tradycyjne regiony przemysłowe Europy Środkowej mogły przetrwać, potrzebne są: innowacje gospodarcze i rozwój społeczny. Kultura i branże kreatywne (CCI) - znane z alternatywnych struktur pracy i charakteru myślenia lateralnego - mogą stać się główną siłą napędową na obu poziomach tego przejścia.

W InduCCI środkowoeuropejskie regiony przemysłowe połączyły siły, aby wspólnie stawić czoła wyzwaniu, jakim jest wspieranie CCI.

Poprzez analizę polityk regionalnych i prowadzenie szkoleń zamierzają stworzyć ramy wspierające CCI w regionach przemysłowych - na poziomie regionalnym, krajowym i UE. Poprzez działania pilotażowe zbadają potencjał CCI jako podmiotu gospodarczego i innowatora, a także motoru zmian społecznych i nowej przedsiębiorczości. Za pośrednictwem CCI może powstać nowy pionierski duch w środkowoeuropejskich regionach przemysłowych - w ten sposób ożywiając dziedzictwo kulturowe.

ARSSA poprzez udział w projekcie InduCCI będzie konsultantem miasta i regionu w zakresie rozwoju CCI. Projekt ma za zadanie rozwinięcie sektora oraz stworzenie rekomendacji dla miasta dotyczących tego, jak go wzmocnić. ARSSA wnosi do partnerstwa wyjątkowe doświadczenia: dobrze rozwiniętą współpracę międzysektorową, szeroką gamę kontaktów lokalnych, krajowych
i międzynarodowych (np. platforma EC Industry 4.0), a także przykład FabLab jako łącznika między starymi i nowymi przemysłami. Główną korzyścią udziału w projekcie dla regionu będzie zbadanie dobrych praktyk w zakresie rozwoju CCI i poznanie know-how w tworzeniu ram polityki dla tych sektorów. W ramach InduCCI ARSSA przeprowadzi również dwa działania pilotażowe:

- Akcja pilotażowa: „Wspieranie współpracy między CCI a firmami z innych sektorów": „Hackathon przemysłowy": testowanie zdolności CCI do radzenia sobie z wyzwaniami przemysłowymi; warsztaty nastawione na wyniki, w których firmy przemysłowe stawiają czoła wyzwaniom CCI i CCI opracowują rozwiązania.

- Akcja pilotażowa: Upodmiotowienie społeczeństwa przemysłowego poprzez CCI:

„Youngster FabLab": seria warsztatów dla uczniów i studentów, pobudzających ich kreatywność i podnoszących ich kwalifikacje. Testowany jako oferta poza programami nauczania.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat projektu lub włączyć się w działania projektowe, zapraszamy do kontaktu:

Patrycja Węgrzyn, specjalista ds. projektów międzynarodowych

Mail: , tel.: +48338169162

Strona www projektu: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/InduCCI.html