Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności pogranicza polsko-czeskiego, głównie poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego i gospodarczego. Projekt zakłada analizę walorów turystycznych obu regionów i wybór najciekawszych atrakcji turystycznych po obu stronach granicy. Na ich podstawie przygotowana zostanie nowa, wspólna oferta turystyczna – gra planszowa. Gra będzie prezentowała walory historyczne, językowe, kulinarne oraz infrastrukturalne po obu stronach granicy, a także będzie prezentowała wcześniej zidentyfikowane obiekty turystyczne.

Dodatkowym celem projektu jest zorganizowanie warsztatów dla uczniów, podczas których zaprezentowane zostaną walory turystyczne Czech i Polski. Projekt zakończy wspólna, polsko-czeska konferencja finałowa, podczas której rozegrane zostaną rozgrywki w nową powstałą grę.

Partnerem Projektu po stronie czeskiej jest STONAX o.p.s. z Trzanowic

Okres realizacji projektu: luty 2014 – wrzesień 2014

Kontakt:

Jan Sienkiewicz - Kierownik Projektu, e-mail: , tel. 33 816 91 62

Joanna Kasperek - Koordynator Projektu, e-mail: , tel. 33 816 91 62

Szczegóły na: www.facebook.com/PograniczneRozgrywki

 

Zachęcamy do pobrania gry planszowej w wersji gotowej do druku:

Polsko-czeska wersja językowa

Polsko-angielska wersja językowa