Nazwa spółki: INNERWEB Sp. z o.o.

Data przystąpienia ARR S.A.: 10.01.2020

Kapitał zakładowy: 1.4 mln zł

 

Udziały ARR S.A.: 49% (kapitał pochodzi ze wsparcia udzielonego z Unii Europejskiej w ramach działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka)

Przedmiot działalności: informatyka przemysłowa, elektroniczne systemy zarządzania pracami i pracownikami firm zewnętrznych w oparciu o geolokalizację

Strona internetowa: https://innerweb.pl//