Projekt GReaC Projekt Getting Ready for Capital sfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu " Uczenie się przez całe życie" stawia sobie, jako cel główny, opracowanie Strategii i Metodologii Transferu Wiedzy w oparciu o istniejące, najlepsze praktyki wspierania rozwoju przedsiębiorstw poprzez właściwe zrozumienie rynku kapitału inwestycyjnego.

Program UEProjekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie" Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

Projekt GReaC (Getting Ready for Capital), sfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu " Uczenie się przez całe życie" stawia sobie, jako cel główny, opracowanie Strategii i Metodologii Transferu Wiedzy w oparciu o istniejące, najlepsze praktyki wspierania rozwoju przedsiębiorstw, poprzez właściwe zrozumienie rynku kapitału inwestycyjnego oraz rozwój umiejętności personalnych niezbędnych do skutecznego przedstawienia swoich propozycji biznesowych potencjalnym inwestorom, zwiększając w ten sposób dostęp i wykorzystanie tzw. „kapitałów zasiewowych" (seed capital).

GReaC zmierza do zaadoptowania i dostosowania do potrzeb Polskiego, Belgijskiego i Bułgarskiego rynku ekonomicznego, sprawdzonych ścieżek szkoleniowych opracowanych we Włoszech, dla przyszłych i obecnych przedsiębiorców, z zakresu pozyskiwania funduszy kapitałowych na rozwój przedsiębiorczości.

Projekt swoimi działaniami ukierunkowany jest, m.in. na:

  • tworzenie synergii między kluczowymi podmiotami rynkowymi, którzy powinni zostać zaangażowani w proces rozwoju gospodarki opartej na wiedzy oraz łatwiejszym dostępie do funduszy zalążkowych (seed- capital, venture capital)
  • stworzenie profesjonalnego modelu szkoleniowego odpowiednio dostosowanego do potrzeb regionalnych systemów kształcenia i szkolenia zawodowego
  • przekazywaniu przyszłym i obecnym przedsiębiorcom wiedzy i najlepszych praktyk z zakresu właściwej postawy/kultury biznesowej oraz umiejętności w pozyskiwaniu inwestorów finansowych
  • zwiększenie profesjonalizmu oraz jakości i wydajności świadczonych usług dla przyszłych i obecnych przedsiębiorstw
  • wspieranie zmian kulturowych i tworzenie bardziej korzystnych warunków rozwoju start-up'ów, czyli przedsiębiorstw rozpoczynających swoją działalność poszukujących modelu biznesowego, który gwarantowałby jej stabilny rozwój.

Więcej informacji dostępne na stronie projektu www.greac.eu

oraz Facebook

Pobierz informacje o projekcie:

 

Jak przygotować się do pozykiwania inwestora? Poznaj ścieżekę szkoleniową, dla przyszłych i obecnych przedsiębiorców, z zakresu pozyskiwania funduszy kapitałowych na rozwój przedsiębiorczości:

Szkolenia z gotowości inwestycyjnej - Akcja Pilotażowa Projektu GReaC

 

Zapraszamy do obejrzenia matariału filmowy z działań Pilotażowych REgionalnego Progamu " Gotowości inwestycyjnej, obejmującego szereg szkoleń z zakresu współpracy przedsiębiorców, potencjalnych przedsiębiorców, Instytucji Otoczenia Biznesu i Inwestorów kapitałowych celem wzorstu wykorzsytania funduszy sektora private equity na rozwój pomysłów biznesowych:

 

GReaC Film

 

Koordynator realizowanego projektu:

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

43-382 Bielsko-Biała

0048 33 8169162

Jan Sienkiewicz (Dyrektor ds. projektów międzynarodowych):

Joanna Trela:

Tomasz Świszcz: