Galena Hope Sp. z o.o.

Nazwa spółki: Galena Hope Sp. z o.o.

Utworzenie spółki: 31.12.2012 r.

Kapitał zakładowy: 1.658.700,00 zł

 

 

 

 

 

Udziały ARR S.A.: 49,29% (kapitał pochodzi ze wsparcia udzielonego z Unii Europejskiej w ramach działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka)

Przedmiot działalności: innowacyjna i kompleksowa usługa w dziedzinie leczenia chorób nowotworowych piersi

Strona internetowa: http://klinikagalena.pl