Nazwa spółki:  DBR Browar Sp. z o.o.

Data przystąpienia ARR S.A.: 05.01.2021

Kapitał zakładowy: 3,2 mln zł

 

Udziały ARR S.A.: 20% (kapitał pochodzi ze wsparcia udzielonego z Unii Europejskiej w ramach działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka)

Przedmiot działalności:  Innowacyjnym sposób logistyki i wyszynku piwa

Strona internetowa:  w trakcie konstrukcji