Celem projektu DANTE jest podniesienie efektywności polityki regionalnej w zakresie innowacji poprzez wzmocnienie kluczowej roli, którą może odegrać społeczeństwo informacyjne w gospodarce turystycznej regionów górskich i rolniczych. Projekt DANTE ma także na celu promocję nowego podejścia do turystyki, polegającego na opracowaniu planu opartego na wiedzy dla gospodarki turystycznej zaangażowanych regionów.

Partnerzy projektu:

 • Prowincja Turyn
 • EUROMONTANA
 • Uniwersytet na Krecie
 • Zdecentralizowana Administracja Krety
 • FUNDECYT
 • CSI PIEMONTE
 • CYBERMASSIF
 • InKnowCom
 • Arbeitsgemeinschaft Urlaub und Freizeit auf dem Lande e.V. Niedersachsen
 • CENTER ZA RAZVOJ LITIJA D.O.O.
 • Uniwersytet w Lubljanie
 • Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej
 • PROMOFIRENZE (Włochy)

Okres realizacji projektu: styczeń 2012 – grudzień 2014

Kontakt:

Jan Sienkiewicz - Kierownik Projektu, e-mail: , tel. 33 816 91 62

Joanna Kasperek - Specjalista ds. projektów międzynarodowych
e-mail: , tel. 33 816 91 62

Szczegóły na: http://danteproject.eu