Logo Cypress Studio Sp. z o.o.

 

 

Nazwa spółki: Cypress Studio Sp. z o.o.

Data przystąpienia ARR S.A.: 29.11.2016r.

Kapitał zakładowy: 301.000,00 zł

 

 

Udziały ARR S.A.: 33,23% (kapitał pochodzi ze wsparcia udzielonego z Unii Europejskiej w ramach działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka)

Przedmiot działalności: działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych