LOGO-Biznes-bez-granicProjekt „Biznes bez granic" miał na celu zainicjowanie nawiązania współpracy pomiędzy osobami prowadzącymi działalność gospodarczą po obu stronach polsko-słowackiej granicy, jak i osobami poszukującymi kontaktów zagranicznych czy tymi dopiero zamierzającymi podjąć działalność gospodarczą.


W ramach projektu do użytku przedsiębiorców została oddana platforma łącząca polskich i słowackich przedsiębiorców. Platforma ta ma formę Interaktywnego Forum Poszukiwania Partnerów, na którym można zamieszczać informacje o poszukiwanych partnerach biznesowych. Forum jest moderowane przez Partnerów projektu: Agencję Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej oraz Regionalną Izbę Handlową z Preszowa.
W celu zachęcenia słowackich przedsiębiorców do nawiązania współpracy z polskimi przedsiębiorstwami oraz częstszych odwiedzin regionu Bielska-Białej opracowano dedykowany przewodnik po regionie, będący odpowiedzią na potrzeby słowackich przedsiębiorców w zakresie korzystania z obiektów noclegowych, gastronomicznych oraz rekreacyjno-kulturalnych zidentyfikowanych poprzez przeprowadzenie ankiet wśród słowackich przedsiębiorców. Przewodnik po regionie będący innowacyjnym narzędziem promocji umożliwia zbudowanie wizerunku regionu jako atrakcyjnego i nowoczesnego oraz przyjaznego przedsiębiorcom.
Dodatkowo w ramach projektu zorganizowano „Dzień przedsiębiorcy" w Preszowie, którego celem było ułatwienie nawiązania trwałej współpracy pomiędzy polskimi i słowackimi przedsiębiorcami. W ramach tego spotkania uczestnicy mieli okazję lepiej poznać potencjał gospodarczy regionów oraz wziąć udział w bezpośrednich spotkaniach z wcześniej wytypowanymi przedsiębiorcami.
Ponadto w celu zaprezentowania regionu oraz zacieśnienia bezpośredniej współpracy między przedsiębiorcami zorganizowano wizytę studyjną w regionie Podbeskidzia prezentująca atrakcje zawarte w przewodniku.

Partnerem Projektu po stronie słowackiej jest Regionalna Izba Handlowa z Preszowa.
Okres realizacji projektu: czerwiec 2013 – maj 2014

Kontakt:
Anna Bieniasz - Koordynator Projektu, e-mail: , tel. 33 816 91 62
Szczegóły na: http://biznesbezgranic.arrsa.pl/