W dniach 9-10 marca 2021 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. była gospodarzem spotkań związanych z realizacją dwóch projektów – Innova-Fi oraz Smart Fi. Oczywiście z uwagi na pandemię COVID-19 oraz związane z nią restrykcje, wydarzenie odbywało się w formacie on-line.

Welcome to Bielsko-Biaai

Oba projekty dotyczą tematu innowacyjnych instrumentów finansowych oraz promowania finansowania zwrotnego jako formy wsparcia przedsiębiorstw, w związku z czym ich połączenie było wartością dodaną dla wszystkich uczestników spotkania.

Spotkanie projektu Innova-Fi było już 7 z kolei spotkaniem partnerskim, mającym na celu wymianę doświadczeń w zakresie projektowania instrumentów finansowych.

Pierwszym punktem programu był przegląd rynku Instrumentów Finansowych w Polsce, przedstawiony przez Patrycję Węgrzyn, specjalistę ds. projektów międzynarodowych w ARRSA. W trakcie 30-minutowej prezentacji poznaliśmy Instrumenty Krajowe, jak działają, jakie usługi są świadczone i kto może się o nie ubiegać (na poziomie krajowym). Szczególny nacisk położono na budżetowy rynek kapitałowy – ponieważ w związku z działalnością Beskidzkiego Akceleratora Technologicznego - instrumenty kapitałowe i system inwestycji kapitałowych to tematy które znajdują się w kręgi zainteresowań ARRSA. Po prezentacji działań na poziomie krajowym, Małgorzata Pęcherska, przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przedstawiła przegląd instrumentów finansowych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

Popołudniowa część spotkania rozpoczęła się od synergii międzyprojektowych i zaplanowana została prezentacja projektu Smart-FI (w którym uczestniczy 3 partnerów Innova-FI z Polski, Portugalii i Grecji). Celem było podzielenie się zapisami dokmuentu „Design Option Paper” oraz opracowanymi działaniami pilotażowymi, które zgodnie z metodologią design thinking zostały podzielone na 3 fazy: Explore&Empathize, Elaborate&Experiment oraz Expand&Evaluate. Przedstawienie wyników tych działań pilotażowych umożliwiło podkreślenie znaczenia dwóch głównych punktów centralnych, o których partnarzy projektu Innova-Fi powinni pamiętać przy tworzeniu Planów Działań:

- Jak pomóc przedsiębiorcom zrozumieć stopień dojrzałości ich pomysłu i gotowość na jego finansowanie?

- Jak ułatwić znalezienie odpowiedniego inwestora (np. pozwolić przedsiębiorcy na śledzenie rozwoju i wprowadzić elementy edukacyjne)?

Kontynuując spotkanie zgodnie z agendą, zagraniczni partnerzy poznali mechanizm działania „Funduszu Wspierania Przedsiębiorczości" prowadzonego przez ARRSA i składającego się z dwóch głównych podmiotów: Beskidzkiego Akceleratora Technologicznego oraz Funduszu Pożyczkowo-Gwarancyjnego. Korzystne pożyczki dla MŚP przyniosły wyjątkowe rezultaty zarówno pod względem zaangażowania, jak i wskaźnika korzyści.

Na zakończenie pierwszego dnia spotkania Pan Marcin Baron, Specjalista ds. Współpracy z Instytucjami Badawczo-Rozwojowymi Akceleratora Technologicznego Gliwice, przedstawił praktyczne informacje jak tworzyć fundusze venture lub seed, aby pomóc firmom w kluczowych technologiach, takich jak elektronika, inteligentne technologie kreatywne, urządzenia medyczne, cyberbezpieczeństwo.

Drugi dzień spotkania skupił się na wzajemnym uczeniu się (peer-learning) w zakresie tworzonych przez wszystkich partnerów Planów Działań. Nacisk w planach działania pozostaje położony na promocję i ofertę rozwiązań i impulsów technologicznych dla MŚP i start-upów. Rozwiązania "szyte na miarę" zostaną opracowane i będą koncentrować się na subiektywnych potrzebach wynikających z mapowania użytkowników wykonanego przy pomocy narzędzia Innova-FI.

Wreszcie, rozmowa na spotkaniu Komitetu Sterującego zakończyła się zwyczajową informacją zwrotną dotyczącą wymiany doświadczeń, organizacji kolejnych wydarzeń, działań komunikacyjnych oraz grupowym zdjęciem !

Captura de Ecr174