Zatrudnimy pracownika na stanowisko Asystenta lub Specjalisty ds. funduszy europejskich w pełnym wymiarze czasu pracy.

[Aktualizacja] Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. niniejszym informuje, iż termin rekrutacji zostaje przedłużony do 23 kwietnia 2021r.

 

Zadania i obowiązki pracownika na stanowisku asystenta/specjalisty ds. funduszy europejskich:

 • przygotowywanie, realizacja, rozliczanie wniosków o dofinansowanie z funduszy UE krajowych oraz międzynarodowych w ramach projektów inwestycyjnych, szkoleniowych, doradczych,
 • kontakty oraz współpraca z instytucjami wdrażającymi programy UE,
 • świadczenie usług doradczych oraz szkoleniowych dla przedsiębiorców
 • inne obowiązki wynikające ze zadań statutowych Spółki

 

Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe
  • staż pracy- co najmniej 3 lata na stanowiskach związanych z realizacją projektów współfinasowanych w ramach funduszy europejskich
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie.
  • umiejętność obsługi programów oraz urządzeń biurowych

Wymagania oczekiwane:

  • zdolności organizacyjne
  • komunikatywność, kreatywność
  • umiejętność samodzielnej pracy oraz pracy w zespole
  • kultura osobista oraz dyspozycyjność

Warunki pracy i wynagrodzenia:

  • umowa o pracę na pełny etat na czas określony (2 lata) poprzedzona umowę na okres próbny  
  • zatrudnienie od maja/czerwca 2021
  • stanowisko asystenta lub specjalisty
  • stanowisko pracy w Dziale Projektów w siedzibie spółki przy ul. Cieszyńskiej 365
  • wynagrodzenie w zależności od stanowiska asystent/ specjalista
  • premia uznaniowa kwartalna/ roczna

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • list motywacyjny
  • życiorys zawodowy
  • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i kwalifikacje zawodowe
  • referencje (mile widziane)

Informacje dotyczące rekrutacji:

  • pierwszy etap: weryfikacja formalna kandydatów w oparciu o złożone dokumenty
  • drugi etap: rozmowa kwalifikacyjna, także w części w języku angielskim

 

Rekrutacja będzie przebiegała w dwóch etapach:

Do udzielania dodatkowych informacji dotyczących rekrutacji upoważniona jest Pani Elżbieta Szczerba, kontakt: tel. 33 816 -91-62

Dokumenty aplikacyjne na stanowisko asystenta/ specjalisty ds. funduszy europejskich należy składać w terminie do 15.04.2021 r.

Dokumenty można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

43 - 382 Bielsko – Biała, ul. Cieszyńska 365, sekretariat Biura Zarządu w zamkniętej kopercie opisanej:

„Nabór na stanowisko asystenta/specjalisty ds. funduszy europejskich” lub przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: