Spółka InnerWeb Sp. z o.o., utworzona w ramach Beskidzkiego Akceleratora Technologicznego Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej (BAT) została Laureatem XXIII edycji konkursu POLSKI PRODUKT PRZYSZŁOŚCI 2021 organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB.

 

Historia pomysłu

Pomysł stworzenia sieci radiolatarni iBeacon powstał już w 2015 roku. Pierwsze prace projektowe uruchomione zostały w 2018 roku, gdy pomysłodawcy rozpoczęli współpracę z BAT Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko-Biała. Kolejne miesiące to okres preinkubacji, poświęcony na stworzenie zespołu projektowego, opracowanie szkieletu oprogramowania InnerWeb, budowy kolejnych elementów oprogramowania, gromadzenie danych technicznych, technologicznych i poszukiwaniem rozwiązań, które zapewnią niski pobór energii urządzeń mobilnych oraz pozwolą realizować dokładne obliczanie odległości wewnątrz sieci, ale również przygotowanie profesjonalnego biznes planu, w czym pomagali specjaliści BAT. Na tej podstawie w styczniu 2020 roku zawiązana została spółka docelowa InnerWeb Sp. z o.o. z udziałem Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko-Biała. Pozyskany kapitał przeznaczony został w całości na dalsze prace badawcze i rozwojowe.

 

Innowacja na skalę światową

Projekt InnerWeb posiada udokumentowaną opinię o innowacyjności w skali światowej. Jest to pierwszy na świecie elektroniczny system do zarządzania pracami i pracownikami firm zewnętrznych połączony z geolokalizacją, który reaguje na ruch i obecność osób. Zapewnia on stały monitoring 24h/7 i nadzór nad prowadzonymi pracami, podnosząc standardy bezpieczeństwa pracy na poziom wcześniej nieosiągalny. Usługa polega na instalacji i montażu sieci elektronicznych nadajników wewnątrz zakładu wraz z autorskim oprogramowaniem. System monitoruje "żywą tkankę" zakładu dostarczając informacji o ruchu i lokalizacji pracowników, firm zewnętrznych oraz obiektów, narzędzi i sprzętów. Umożliwia to szybką geolokalizację pracowników i narzędzi w czasie rzeczywistym, analitykę ruchu, zarządzanie uprawnieniami pracowników, pozwoleniami na realizację prac, w tym prac szczególnie niebezpiecznych, identyfikacji osób podczas ewakuacji, analitykę ruchu, ochronę PRZED-pożarową i zarządzanie ryzykiem. Zalety InnerWeb to nowoczesność, niska cena, brak potrzeby noszenia "tagów" i dokładność lokalizacyjna.

 

Nie tylko dla wielkich producentów

InnerWeb jest rozwiązaniem potrzebnym w dużych zakładach przemysłowych, głównie w branży automotive, spożywczej, farmaceutycznej, chemicznej, energetycznej i paliwowej, szczególnie tam, gdzie obowiązują wysokie standardy bezpieczeństwa, tam, gdzie następuje wiele szybkich zmian w procesach produkcji oraz przy obecności wielu pracowników firm zewnętrznych.

Różnorodność zastosowań w jakich może brać udział system InnerWeb pozwala na stworzenie oferty dla szerokiego grona różnych zakładów przemysłowych jak również partycypować w innych gałęziach przemysłu takich jak centra handlowe, galerie, budynki użyteczności publicznej, obiekty sportowe, terminale lotnicze, dworce itd.

 

Obniżenie kosztów, większe bezpieczeństwo i inne korzyści

Według szacunków Spółki użytkownicy InnerWeb mogą zredukować koszty procesu wystawiania papierowych pozwoleń nawet o 70% i obniżyć koszty ich wystawiania, zmniejszyć czas poświęcany na wystawianie pozwoleń o 92%, zredukować ryzyko wystąpienia pożaru o ponad 20%, a straty w przezbrajaniu maszyn wynikłych z potrzeb poszukiwania narzędzi o 95%. Analiza danych o ruchu pozwala dodatkowo optymalizować procesy produkcyjne, redukować straty w przestojach związanych z przezbrojeniami maszyn gdzie szukanie narzędzi generuje realne straty. Otwiera nowe możliwości stosowania alarmów, ewakuacji, ostrzegania i ochrony życia w sytuacji gdy pracownicy wchodzą do niebezpiecznych stref.

 

Doceniony wysiłek

Konkurs Polski Produkt Przyszłości to konkurs rangi państwowej pod patronatem Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Biorą w nim udział przedsiębiorcy, uczelnie oraz instytuty naukowe i badawcze prowadzące działalność na terenie Polski, zgłaszając swoje innowacyjne produkty. Zwycięzcy otrzymują prawo do posługiwania się tytułem i znakiem Polski Produkt Przyszłości oraz nagrody finansowe, a zwycięskie produkty będą opisane w specjalnym katalogu dostępnym m.in. na stronach PARP. InnerWeb jest jedną z około 10 firm wyłonionych spośród zgłoszeń od ponad 200 przedsiębiorców. Gala wręczenia nagród odbędzie się 25 marca 2021r. w Warszawie.

Konkurs Polski Produkt Przyszłości nie jest jedynym, w którym doceniono innowacyjność InnerWeb i wykorzystanie technologii BLE i Internetu Rzeczy.

Początkiem roku projekt InnerWeb uzyskał też nominację do tytułu POLSKIEJ NAGRODY INNOWACYJNOŚCI 2020 w programie prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcję Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej i Biznes Plus w Gazecie Wyborczej.

W lipcu 2020 InnerWeb Sp. z o.o. została Laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii: Innowacyjne technologie przyszłości za stworzenie innowacyjnej usługi InnerWeb, należącej do nowej branży informatyki przemysłowej skierowanej do zakładów przemysłowych w Polsce jak i na całym świecie, a także za zaprojektowanie innowacyjnego respiratora pneumatycznego InnerWebBreathBox.

 

Więcej informacji o InnerWeb można znaleźć na stronie internetowej Spółki: https://innerweb.pl/

 

Beskidzki Akcelerator Technologiczny ARR S.A. jest kontynuacją Projektu „TechnoBIT Venture – wiedza i kapitał dla innowacji" współfinansowanego w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

BAT UE