Komunikacja odgrywa istotną rolę w koncepcji zaangażowania społecznego i współpracy samorządu z mieszkańcami. Wybór właściwego kanału komunikacji może decydować o skuteczności działań społecznie odpowiedzialnych. Dlatego też w ramach projektu #EmPaci przygotowaliśmy cykl webinariów dla przedstawicieli samorządów nt. wybranych kanałów komunikacji pod kątem skuteczności dotarcia do mieszkańców, a także łatwości ich wdrożenia.

Webinaria będą uwzględniać podejście do komunikacji i upowszechniania idei zaangażowania społecznego m.in.:
• strony zaangażowane we współpracę z mieszkańcami i jak do nich adresować działania,
• procesy komunikacji i zaangażowania społecznego - jak je zorganizować,
• przeszkody i problemy – jak rozwiązywać?,
• postępowanie w zakresie wdrożenia budżetu obywatelskiego w gminie.

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie mailowego zgłoszenia na adres
Wszystkim zgłaszającym udostępniony zostanie link do webinariów.

Wierzymy, że odpowiednio dobrane kanały komunikacji zagwarantują skuteczność przekazu inicjatyw na linii samorząd - mieszkaniec.

 

Komunikacja i zaangażowanie społeczne-2